AVÍS LEGAL

Fincas Gandia

INTRODUCCIÓ

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), FINCAS GANDIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SLP informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei esmentada, FINCAS GANDIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SLP informa de les dades següents:

  • RAÓ SOCIAL: FINCAS GANDIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SLP
  • NIF: B64553589
  • DIRECCIÓ POSTAL: RAMBLA CATALUNYA 81 4 2 08008, BARCELONA
  • DIRECCIÓ ELECTRÓNICA: hola@fincasgandia.com
  • TELÈFON: 934515000
  • REGISTRE MERCANTIL: tom 39609, foli 34, full B-348.009 i inscripció 3ª
  • OBJECTE PRINCIPAL: Informació de serveis immobiliaris

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de FINCAS GANDIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SLP confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de FINCAS GANDIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SLP, totes les condicions d’ús establertes aquí sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

El lloc web de FINCAS GANDIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SLP proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per FINCAS GANDIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SLP per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per FINCAS GANDIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SLP contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió de els drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

FINCAS GANDIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SLP no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

FINCAS GANDIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SLP declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, FINCAS GANDIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SLP no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

FINCAS GANDIA SERVEIS IMMOBILIARIS SLP es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d’ús del mateix, oa les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

FINCAS GANDIA SERVEIS IMMOBILIARIS SLP per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de FINCAS GANDIA SERVEIS IMMOBILIARIS SLP. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de FINCAS GANDIA SERVEIS IMMOBILIARIS SLP.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de FINCAS GANDIA SERVEIS IMMOBILIARIS SLP. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de FINCAS GANDIA SERVEIS IMMOBILIARIS SLP.

CERTIFICAT SSL (SECURE SOCKETS LAYER)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privadesa i seguretat de la informació entre FINCAS GANDIA SERVEIS IMMOBILIARIS SLP i l’usuari.

FINQUES GANDIA SERVEIS IMMOBILIARIS SLP disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per fer connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s’estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

FINCAS GANDIA SERVEIS IMMOBILIARIS SLP es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. FINCAS GANDIA SERVEIS IMMOBILIARIS SLP té el domicili a BARCELONA, Espanya.

Els contractes subscrits per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor es presumiran subscrits al lloc on aquest tingui la seva residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran subscrits al lloc on estigui establert el prestador de serveis.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 20 de maig de 2022