QUÈ ÉS LA CÈDULA D’HABITABILITAT I QUIN COST TÉ?

QUÈ ÉS LA CÈDULA D’HABITABILITAT I QUIN COST TÉ?

La Cèdula d’Habitabilitat d’un habitatge és un document que acredita que un habitatge compleix amb les condicions mínimes d’habitabilitat i solidesa fixats per Decret. En aquesta acreditació es regula la superfície útil dels espais de l’habitatge així com l’equipament mínim que ha de tenir: vàter, cuina, aigua calenta, etc. Així doncs, el document assegura que l’espai pugui ser habitat i compleix un nivell de salubritat i higiene.

 

QUIN COST TÉ LA CÈDULA D’HABITABILITAT?

A l’hora de calcular el preu total que hem de pagar per la Cèdula d’Habitabilitat, hem de tenir en compte diverses taxes:

-HONORARIS D’ARQUITECTE
Per a acreditar que l’habitatge compleix amb els requisits mínims necessaris serà necessari que un arquitecte qualificat visiti el nostre habitatge i realitzi un informe tècnic en funció de la normativa vigent.
El preu pot variar en funció dels honoraris cobrats per cada arquitecte, però la mitjana és d’uns 60€.

 

-TAXES COL·LEGIALS
Hem d’afegir als honoraris de l’arquitecte entre 10€ i 14€ de taxes col·legials.

 

– TAXES A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
Com qualsevol tràmit, caldrà passar també per la caixa de l’ajuntament. En aquest cas, la taxa dependrà del tipus de llicència que necessitem:
-De primera ocupació: per a habitatges nous o com a resultat de gran rehabilitació. El cost serà de 42,60 euros si es registra un sol habitatge. 26,25 euros per a registrar de 2 a 5 habitatges (preu per cada habitatge) i 19,65 euros per a registrar més de 5 habitatges (preu per cada habitatge).
-De segon ocupació: per a habitatge usat o preexistent, el cost serà de 19,65 euros.

Una vegada tinguis la documentació necessària, hauràs de presentar-la a l’Oficina de l’Habitatge de la teva ciutat i rebràs el certificat en un termini de 30 dies.

QUINA VALIDESA TÉ LA CÈDULA?
La validesa de la Cèdula d’Habitabilitat dependrà del tipus de llicència:
-De primera ocupació: caduca als 25 anys
-De primera ocupació per rehabilitació: caduca als 15 anys
-De segona ocupació: caduca als 15 anys.

La Cèdula d’Habitabilitat és necessària per a llogar o vendre un immoble, però també a l’hora de donar d’alta els subministraments. Per tant, tant si ets propietari com si estàs mirant de llogar un pis, assegurat sempre de tenir l’acreditació en regla.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.